Nová Zelená úsporám Light

06. 12. 2022

Na tyto dotace dosáhnou lidé s nižšími přijmy například důchodci nebo domácnosti, které mají nárok na příspěvek na bydlení. Předběžně je vypočítaná tak, aby pokryla většinu nákladů, případně celé náklady. Na program je zatím vyčleněno 1.5 mld Kč. Peníze lze čerpat předem a nebude nutné žádné velké papírování

Poradíme - tel.: 775100170

Mám nárok na dotaci z NZÚ light?

Ověřte si, zda vaše domácnost spadá do kategorie oprávněných žadatelů o dotaci z NZÚ light. Jste vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, nebo trvale obývané rekreační stavby? Jsou všichni členové vaší domácnosti příjemci starobního důchodu nebo invalidního důchodu 3. stupně, nebo vaše domácnost pobírala v období od 12. 9. 2022 příspěvek na bydlení? Pokud splňujete tyto předpoklady, můžete si zažádat o dotaci.

 

Na jaká opatření lze dotaci získat?

 • zateplení fasády, stropu, střechy, podlahy,

 • výměna oken ve vytápěných místnostech, výměna dveří (exteriér/interiér)

 • práce je možné provádět i svépomocí

Kolik mohu získat?

 • na okna celkem až 150.000,-, o dotaci je možné žádat pouze jednou.

 • výměna oken (12.000,- jedna výplň)

 • výměna dveří (18.000,- jedna výplň)

Jak dotaci vyřídit

 • jednoduché vyřízení žádosti bez nutnosti dokládání projektu, energetického posouzení a faktur.

 • minimum příloh – základem fotodokumentace, jednoduchý formulář odborného posudku, a konečná zpráva o provedení opatření

 • požadavky pouze na min. tloušťku izolace a typ okna/dveří

 • realizace možná i svépomocí

 • zpětná uznatelnost i pro projekty realizované od 12. 9. 2022

 • na realizaci je 1 rok, lhůtu je možné prodloužit

 • pro elektronické podání žádosti je zapotřebí mít e-identitu občana a bankovní účet

 • kompletní informace na www.novazelenausporam.cz

Kdy můžete žádost o dotaci podat

Program byl vyhlášen 14.11.2022

Spuštění příjmu žádostí: 9. ledna 2023

 • elektronický příjem přes systém AIS SFŽP dostupný z novazelenausporam.cz

 • do 31. 8. 2024, nebo do vyčerpání alokace

Kam se můžete obrátit

Státní fond životního prostředí připravuje rozsáhlou poradenskou síť, aby každý občan, kterého se to týká, dostal informaci o jeho možnostech snížení nákladů za bydlení.

 • propojení stávajících poradenských sítí na všech úrovních a jejich další rozšíření

 • přímé zapojení úřadů práce a sociálních služeb, místních akčních skupin (MAS) a obcí, EKIS

 • víceúrovňové poradenství se širokou škálou témat – dotační podpora, sociální politika i rady pro šetření energií v domácnosti

Poradíme - tel.: 775100170

Potřebujete poradit?